TARSUS GÜNDEM

BİLAL ŞENSOY, YAZDI.!

BİLAL ŞENSOY, YAZDI.!
215 views
30 Ocak 2015 - 17:56

EKİNDE İZİ OLMAYANIN,
HARMANDA SÖZÜ OLMAMALI…!

Parti adayları başlıca üç yöntemle saptanır.
a. Ön Seçim
b. Aday Yoklaması
c. Merkez Yoklaması
Önseçim ve Aday Yoklaması öncelikli yöntemlerdir.
Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına Parti Meclisi karar verir. Genellikle en antidemokratik olan merkez yoklaması yapıldığından
Ki-mi yan-daş-la-rı-nı mil-let-ve-ki-li adayı ya-ptı,
ki-mi yan-daş-la-rı-nı belediye başkanlığına ve meclis üyeliklerine, aday yaptı.
Üyeler karar mekanızmasında olmadığından yenilgiler kaçınılmaz oldu…
Mü-ca-de-le-ci yi-ğit par-ti-li-le-ri at-tılar,kovdular, uzaklaştırdılar… Par-ti-de dost-lu-ğu, yar-dım-laş-ma-yı, gü-ve-ni, dü-rüst-lü-ğü yok et-tiler…
Ve en önem-li-si… Parti Kemalist devrim ideolojisinden ayrılarak tarihine yabancı politikalarla tabandan uzaklaşıyordu.
Hiçbir mücadele içinde bulunmayanlar,
hiçbir be-del öde-me-yenler,
yok-sul hal-kı ta-nı-mayanlar ve so-ka-ğı bil-meyenler,
ma-sa-ba-şı oyunlarıyla kazanırken ülkemiz kaybediyordu. Sizler pro-fes-yo-nel po-li-ti-ka-cı olarak kendinizi düşündünüz. Ma-ka-mın,kol-tu-ğun si-ya-si ih-ti-ra-sın kö-le-si oldunuz.
Bu köh-ne-miş po-li-tik an-la-yış bi-te-cek-tir.
Bit-me-li-dir.Ülke kaybederken siz gerçekten kazanıyormuydunuz acaba…?
Tabii tüm olumsuzluklar yetmezmiş gibi parti tabanının benimsemediği adayla cumhurbaşkanlığını, tıpış tıpış hediye ettiniz.
Cumhurbaşkanı seçiminden genel seçime on ay gibi uzun bir zaman olmasına rağmen olağan kurultayı ertelediniz…
Olağanüstü kurultayı,
eski kendi dizayn ettiğiniz delegelerle yaparak pirus zaferiyle başkanlığınızın devamını sağladınız… 2012 yılında ezici çoğunluğu türlü ayak oyunlarıyla seçilen delegeler altın değerinde olup sürekli onlar seçiyor.
iki defa genel başkan
iki defa il başkanı ve yönetimi
üç defa da ilçe başkanı ve yönetimini seçecekler….
Olağan kurultaya on ay kalmasına rağmen,
dere geçerken at değiştirilmez deyip kurultayı erteleyenler,
seçime dört ay gibi kısa bir süre kala,
çok sayıda örgütleri görevden alarak kaos ortamının öncüleri olmuşlardır…
Bir futbol takımı sürekli yenilirse futbolcuların tümü değiştirilmez yeni bir teknik ekiple yola çıkılır…
Balık koktu,umarım tuz da kokmadan
doğru yol bulunur…
Sürekli aynı delegelerle seçim yapıldığından taban büyüyememekte delege ağalarının elinde oyuncak olmaktadır…
Parti küçük ve birilerinin olmuştur…
Herşeye rağmen umutlar tükenmez,
hakim denetiminde üyelerle ön seçim yapılırsa kaos ortamından çıkıp yine umut olunabilir,
kaybeden aday adayları en azından hakkım yendi demez ve çalışmalara katılır.
Üyelerin, iradelerinin de yaptırım gücü olduğundan onlar da eleştirmeyi bırakır ve seçim çalışmalarına gönüllü katılırlar. taban siyasetin içinde ve belirleyici olmanın mutluluğunu yaşar.
Hak edenler tabanı temsil eder ve de herkes sonuçlarına katlanır…
Tabii burada aday adayı arkadaşlara önemli görev düşüyor…!
”BİZLER HAKİM DENETİMİN DE ÜYELERLE ÖNSEÇİM YAPILMAZSA HİÇBİRİMİZ ADAY ADAYI OLMAYACAĞIZ…”
Derlerse genel merkeze rağmen birşeyler yapılabilir…
Başka yol yok…
Diğerleri,
ÇIKMAZ SOKAKTIR…

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.