TARSUS GÜNDEM

YUSUF ARTAR ÇİFTÇİYE YENİ KANUNU ANLATTI.!

YUSUF ARTAR ÇİFTÇİYE YENİ KANUNU ANLATTI.!
219 views
04 Şubat 2015 - 15:11

İstanbul’da vergi müfettişi olarak göreve başlayan Tarsus’lu Yusuf Artar Resmi gazetede yayınlanan yeni yasa ile ilgili bazı açıklamalar yaparak verdi konusunda özellikle Tarımsal alanda çalışmalar yürüten vatandaşları bilgilendirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitimini tamamlayan ve Rektörü Sayın Prof. Dr. Nazım EKREN tarafından da geleceğin önemli maliye adamlarından biri olarak gösterilen Yusuf Artar hemşehrilerini unutmayarak vergi kanunu ve çiftçilerin yeni yasada faydalanacağı bilgileri gazetemiz aracılığı ile paylaştı.

Gelelim çiftçilere vereceğimiz müjdeye: Geçmişten bu yana Vergi İdaresi, zirai faaliyette bulunan ve kamyon gibi motorlu araçlara sahip olan çiftçilerin zirai kazançlarının gerçek usulde tespit edilmesi gerektiğini belirtmekteydi. Dolayısıyla yalnızca bir kamyona sahip olan çiftçiler dahi gerçek usulde vergilendirilerek daha fazla vergi ödemek zorunda bırakılmaktaydılar.

Buna karşın geçtiğimiz cumartesi günü (31/01/2015) Resmi Gazete’de 288 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile, belirli şartlar altında kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmesine son verilerek yalnızca stopaj usulüyle vergilendirilmesine imkân tanındı. Peki bu şartlar nelerdir?
1.Yapılan zirai faaliyetin kamyon gibi bir motorlu araca sahip olunmasını gerektirmesi (Örneğin pamuk ziraati ile uğraşan bir çiftçinin ürününü alıcıya teslim etmesi için bir kamyona sahip olmasının zorunlu olması)

2.Söz konusu aracın sadece çiftçinin kendi zirai faaliyetinde kullanılması (Örneğin, sahip olunan bir kamyonun ücret karşılığında başkalarının kullanımına tahsis edilmemesi veyahut bu araçla nakliyecilik yapılmaması gerekir. Aksi halde, vergi dairesi tarafından düzenli aralıklarla yapılacak yoklamalarda kamyonun başka birinin kullanımına tahsis edildiği veya bu araçla nakliyecilik yapıldığı hususunun tespiti halinde stopaj usulüyle vergilendirilen çiftçi, tespit tarihinden itibaren ticari kazanç hükümlerine vergilendirilecektir.)

3.Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen zirai işletme büyüklüğü ölçülerinin aşılmaması (Örneğin pamuk ziraatinde 400 dönümden veya sebze ziraatinde 200 dönümden büyük bir arazide üretim yapılmaması gerekir.)

Kısacası, getirilen bu düzenleme ile 31/01/2015 tarihinden itibaren diğer şartların da taşınması halinde kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmesinden vazgeçilerek yalnızca stopaj usulüyle vergilendirilmesine olanak sağlanmıştır. Bu sayede önceden daha yüksek vergi ödemek zorunda olan çiftçiler, artık daha düşük oranda vergi ödeyeceklerdir.

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, gerçek usulde vergilendirilse de vergilendirilmese de çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar üzerinden stopaj yapılmaktadır. Ancak gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler açısından stopaj nihai vergileme olurken, gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler stopajın yanında ayrıca gelir vergisi ödemektedirler. Diğer taraftan gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler önceden ödedikleri stopaj vergisini, hesapladıkları gelir vergisinden mahsup edebilmektedirler. Bunun yanı sıra gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler defter tutmazlar ve beyanname vermezler; diğer kazançlarından dolayı beyanname vermeleri halinde ise zirai kazançlarını beyannameye dahil etmezler.

Stopaj usulünde, zirai kazanç üzerinden hesaplanan stopaj vergisi (konumuz açısından %1, %2 veya %4 oranında) beyan edilerek ödenir. Örneğin pamuk ziraatinde bulunan ve stopaj yöntemiyle vergilendirilen tam mükellef bir çiftçinin (A) şirketine 1.000 TL tutarında pamuk sattığını düşünelim. Malın maliyeti ise 400 tl olsun. Bu durumda (A) şirketi, çiftçiye müstahsil makbuzu düzenleyerek 1.000 TL üzerinden hesapladığı %2’lik stopaj vergisi olan 20 TL’yi vergi sorumlusu sıfatıyla çiftçi adına vergi dairesine beyan edip ödeyecektir. (Ürünün Ticaret Borsasında tescil ettirilerek satın alındığı varsayılmıştır.) Yani çiftçi adına ödenen toplam vergi tutarı 20 TL olacaktır.

Diğer taraftan gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler, elde ettikleri zirai kazançlarını yıllık beyanname ile beyan edip bu kazançları üzerinden hesapladıkları gelir vergisini (tarifeye göre %15, %20, %27 veya %35 oranında) ödemektedirler. Yukarıdaki örneğimizde yer alan çiftçinin gerçek usulde vergilendirildiğini düşünelim. Bu durumda çiftçi, elde ettiği 1.000 TL‘den 400 Tl’lil malın maliyetini düştükten sonra kalan 600 Tl kar üzerin den %15 oranında yani 90 TL tutarında gelir vergisi hesaplayarak kazancını yıllık beyanname ile beyan edecektir. (Çiftçinin başka bir kazancı olmadığı varsayılmış ve KDV ihmal edilmiştir.) Önceden ödemiş olduğu 20 TL tutarındaki stopaj vergisini ise 90 TL’den mahsup edebilecektir. Dolayısıyla ödeyeceği gelir vergisi tutarı 70 TL olacaktır. Toplamda ödediği vergi tutarı ise 20 TL Stopaj + 70 TL Gelir Vergisi= 90 TL olacaktır.Dikkat edileceği üzere gerçek usulde vergilendirilmeyen bir çiftçi 1.000 TL üzerinden toplam 20 TL tutarında vergi öderken, gerçek usule tabi olan bir çiftçi toplam 90 TL tutarında vergi ödemektedir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.