TARSUS GÜNDEM

DOĞUM YAPAN KADINA İZİN DÜZENLEMESİ

DOĞUM YAPAN KADINA İZİN DÜZENLEMESİ
158 views
08 Kasım 2016 - 17:39

İşçilerin doğum ya da evlat edinmesinin ardından tercih  edeceği kısmi süreli çalışmada, belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi  içerisinde işin yapılacağı zaman aralığını, iş yerinin gelenekleri, işçinin  yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren  belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Analık  İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılan Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında  Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve  yetiştirilmesi amacıyla, çocuğun hayatta olması kaydıyla, kadın işçi ile 3 yaşını  doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde  birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün  süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek.

Çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün eklenecek. Çocuğun engelli  doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde bu süre 360 gün olarak  uygulanacak.

Yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en  geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren, işçiye talebin  karşılandığını yazılı olarak bildirecek.
İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap  verilmemesi halinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi  takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanacak.

İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi  süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmayacak.

Kısmi süreli çalışma, mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar  sorumlusu ve sağlık hizmeti ile nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için  durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen  sanayiden sayılan işlerde, bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt  işlerinde, iş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle  yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun  bulması halinde yapılabilecek.

Bunlar dışındaki işlerde ise işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın  kısmi süreli çalışma tercih edilebilecek. Kısmi süreli çalışmanın belirlenen  günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin  gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate  alınarak işveren tarafından belirlenecek.

Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir  menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenecek. Tam süreli çalışmaya geri  dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini  bildirecek.

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması  halinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Kısmi  süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, yerine alınan  işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren  belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüştürülecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.